Automatisering av processer har varit på kartan sedan Ford började producera bilar på löpande band och utvecklingen går bara framåt. Det kommer fler och fler sätt att byta ut mänsklig arbetskraft mot en dator och framtiden går allt snabbare mot att enbart använda sig av artificiell intelligens på arbetsplatserna. 

Artificiell intelligens är en typ av programvara som används för att göra datorn smartare och lära sig hantera situationer på egen hand. Programvaran kan därför lära sig av sina egna misstag och fungera likt en människa. Genom att föra in denna typ av intelligens i en dator kan vissa processer byta ut den mänskliga personen som tidigare skött arbetet och datorn kan genomföra det själv mer effektivt. Den mänskliga felfaktorn elimineras helt vid användning av artificiell intelligens och kan därför påskynda vissa processer. 

Eftersom artificiell intelligens implementeras mer och mer blir det många arbetstillfällen som faller bort med enligt IDG.se kommer flera arbetstillfällen också tillkomma. Det vi kan se är att även fast AI ersätter exempelvis ekonomikonsulter och kundtjänstmedarbetare kommer det krävas arbetare inom AI, programmering och IT-säkerhet. Det sätter högre krav på arbetare eftersom det kräver högre kompetens.

Chatbotar och självkörande bilar

Det kan vara svårt att veta vart den artificiella intelligensen faktiskt verkar och syns. Det vanligaste stället att hitta AI är på internet när du ska kontakta en kundtjänst. I första hand brukar du i många fall få prata med en så kallad chatbot. Denna chatbot är alltså ingen människa utan människan är utbytt mot den artificiella intelligensen som besvarar dina frågor med förinställda svar som datorn själv väljer att skicka till dig. Detta är för att de ska kunna minska mängden onödiga frågor som det redan finns svar på för att minska arbetsbelastningen på sina agenter. Det är även för att underlätta för dig som kund att slippa behöva vänta i kö.

Självkörande bilar är ett annat exempel på AI. Nu kör inte de självkörande bilarna i trafiken riktigt ännu men det kan vara närmare i framtiden än vad vi tror. En starkt bidragande faktor till varför AI inte får sitta ensam bakom ratten är för att den mänskliga tanken kring etik och moral inte kan ersättas. En robot kan ännu inte skilja på om det är ett barn som springer över gatan eller om det är en fotboll som flyger mot bilen. Därför kan AI inte skilja på när det är värt att riskera personer i bilens säkerhet i syfte att bromsa in för att skydda något utanför bilen, det kan bara en människa. Detta är dock något som forskarna jobbar engagerat med och inom några år kommer vi nog att se AI på vägarna.

Stäng meny