Det finns flera olika fördelar med att skaffa en professionell telefonilösning till företaget. Ett av de allra viktigaste skälen är att det underlättar att ha en helhetstjänst från en och samma leverantör istället för att behöva kontakta flera olika.

Med en heltäckande plattform för företagstelefoni behöver de anställda endast lära sig ett typ av system. Genom att välja Microsoft teams från Cellip uppstår effektivitetsvinster både för företaget i stort och för den enskilda arbetsgruppen. Kommunikationen mellan medarbetare och kommunikationen med kunderna flyter på smidigare och det blir dessutom lättare att följa upp tidigare samtal tack vare samtalshistoriken som går att ta del av på plattformen. Microsoft teams erbjuder flera olika typer av växellösningar, bland annat Cellip 365 växeln som innehåller kömonitor, call back och mycket annat.

Effektiv kommunikation ökar lönsamheten

En fungerande kommunikation, både internt och externt, är nyckeln till att ett företag kommer att lyckas eller inte. Det lönar sig med andra ord att lägga tid på att underlätta kommunikationen så mycket som möjligt. Detta kan ske både genom tekniska lösningar och genom att utbilda personalen i exempelvis kundbemötande och hur de på bästa sätt kommunicerar med varandra på arbetsplatsen. Människor har olika sätt att kommunicera på, några är raka och korta i tonen medan andra gärna har en längre och mer utvecklande diskussion. Inget av dessa sätten är fel men genom att förstå hur andra kommunicerar undviks onödiga missförstånd och konflikter. Med en smart telefonilösning blir det också smidigare att arbeta hemifrån, något som är bra både för den anställda och chefer i flera situationer. Exempelvis kanske medarbetaren är lite krasslig och klarar av att arbeta men vill inte komma in till kontoret och riskera att smitta ner övriga. I en sådan situation är en bra företagstelefoni ett perfekt redskap för att kunna utföra arbetsuppgifterna på distans.

Fördelar med en heltäckande telefonitjänst

  • Effektivitetsvinster när all kommunikation finns på ett ställe
  • Enklare att lära sig ett system istället för flera olika
  • Tidseffektivt att bara behöva ha kontakt med en leverantör

Tänk på det här vid inköp av telefonilösning

Innan du köper in en telefonilösning till företaget finns det flera saker att tänka på. Frågor som hur många anställda ni är, hur stor växel ni behöver och om ni behöver ett kösystem är viktiga att besvara. Ett företag som har många inkommande externa samtal varje dag behöver lägga extra stort fokus på funktioner som kösystem och vidarekoppling. Vid inköp av ett nytt telefonisystem är det också viktigt att se till att plattformen har en enkel chattfunktion som gör att kommunikationen går snabbare än via e-post. Även ett företag med många anställda som har ett stort antal interna samtal varje dag behöver en fungerande företagstelefoni där alla anställda kan se om någon är frånvarande och då veta vem de kan ringa till istället. Glöm inte heller bort att lägga ner tid på att utbilda personalen för att de ska kunna lära sig alla funktionerna. Den nedlagda tiden på utbildning kommer att löna sig eftersom medarbetarnas arbete blir snabbare och mer effektivt när de klarar av att hantera plattformen på bästa sätt.

Stäng meny