Att implementera ett digitalt HR-system på företaget kan kvalitetssäkra företagets beslut och information, och därmed trygga resultatet. Informationen blir mer uppdaterad och lätt att komma åt, och kan integreras med övriga system.

Ett bra hr system ger ditt företag struktur och gör det möjligt att arbeta mer tidseffektivt för både medarbetare och chefer. Medarbetaren får en större möjlighet att själv utföra delar av administrationen inom HR.

Därför bör du installera ett HR-system

Många HR-system är i dag molnbaserade och går att anpassa efter företagets verksamhet. Genom att implementera ett HR-system i organisationen blir det ordning och reda i företagets processer och all information kan enkelt följas upp. Det går också att se om alla har fått den information som de behöver. Processer kan kontrolleras och godkännas direkt i systemet, när det gäller anställningar, rekrytering, avslut med mera.

Informationen blir lätt att se och att uppdatera. Påminnelser kan läggas in om de anställdas födelsedagar eller att en anställning är på väg att löpa ut. Det går också att ta ut rapporter på olika typer av HR-data och skapa digitala arkiv och anställningsavtal. Dokumenten kan hittas snabbt i det digitala arkivet, i stället för att förvaras i stora arkivskåp på kontoret.

Höj företagets effektivitet

företagDet digitala HR-systemet ger stöd till chefer vid många processer som sker under anställningscykeln. Detta sker från att medarbetaren börjar på företaget, tills anställningen avslutas. När systemet har självservice sparar det tid. Mindre tid behöver läggas på krävande administration och HR-arbete som annars hade utförts manuellt. Mer tid kan i stället läggas på strategisk HR. Det gör att företaget kan attrahera ny arbetskraft och dessutom satsa på att utveckla och behålla den.

Medarbetarna blir också mer effektiva. De kan rapportera tid och redovisa sina kvitton och reseräkningar via sina egna datorer, mobiler eller surfplattor. Detta kan göras när som helst där det fungerar bäst för medarbetaren. Hen får också en bra överblick över företaget där medarbetaren kan se förteckning över kollegor, organisationsschema och kontaktuppgifter. Medarbetaren kan när som helst gå in och själv uppdatera personuppgifter. Det som exempelvis kan ändras är bankkonto och andra personliga uppgifter.

Ett digitalt HR-system är alltså till nytta för hela företaget, både chefer och medarbetare.

Stäng meny