I Sverige är utbildningsmöjligheterna enorma. Du har möjlighet att bli nästan vad du vill och utan att behöva lägga ner en enda krona på din utbildning. Är du intresserad av att starta ett företag är det extra viktigt att ha en bra grund att luta sig mot. Med hjälp av en YH-utbildning kan du skaffa dig kunskapen som du behöver.

Yh är en förkortning på ordet yrkeshögskola och hit kan du vända dig om du är intresserad av att utbilda dig eller kanske skola om dig helt. Det finns mängder med olika typer av utbildningar och kurser som du kan ansöka till och du har även rätt till studievägledning om så önskas. Att gå en yrkeshögskoleutbildning är bra och till extra stor fördel för dig som planerar att starta upp ett eget företag. I Sverige är konkurrensen stor på de allra flesta håll och kanter, så du behöver se till att du får erfarenhet, nytänk, utbildning och kunskap på en och samma gång.

studenter runt bordSå går en YH-utbildning till

Hur en utbildning på en yrkeshögskola går till är naturligtvis väldigt varierande. Vart i landet du bor har stor betydelse, men även kursvalet och skolvalet kommer att vara avgörande. Det finns kurser som bara är på några veckor och kurser som pågår under loppet av flera år. Det som majoriteten av alla längre utbildningar har gemensamt är att du får möjlighet till professionella och kunniga lärare, men även möjlighet att gå på praktik, även kallad LIA (Lärande i arbete).

Under utbildningens gång kommer du att få arbeta tillsammans med klasskamrater så väl som mer självständigt. Det är inte ovanligt att du får träffa flera olika lärare under kursperioden och även utföra ett flertal tentor och ett examensarbete.

man i glasögon studerarKom ihåg med ditt företag

Att starta ett företag är inte det allra lättaste, men med en grundlig utbildning inom ämnet och branschen så kan du komma långt mycket snabbare. Det bästa är naturligtvis om du kan avsluta utbildningen och ta din examen innan du startar upp, men visst kan du lyckas även innan. För att starta ett företag så krävs det att du har en budget. Du kan finansiera ditt företag med hjälp av ett företagslån eller ett så kallat starta-eget bidrag från Arbetsförmedlingen. Ett starta-eget bidrag kan du dock bara ansöka om vid risk för arbetslöshet eller om du redan är arbetslös när du ansöker.

  • Börja med att gå en bra YH-utbildning för att få rätt kunskaper
  • Se vilka finansieringsalternativ du har
  • Sätt en budget
  • Ha en bra affärsplan innan du ansöker om ett eventuellt företagslån
  • Registrera ditt företag

Det finns mycket hjälp att få för den som vill starta eget, men även mycket som du kan göra själv för att komma igång. Utbildningarna som erbjuds idag är så pass grundliga att du kommer att få all information du behöver för att ta dig vidare i karriären. Känner du att en utbildning inte är tillräcklig kan du naturligtvis fortsätta dina studier tills du känner dig helt förberedd för livet som egenföretagare.

Stäng meny