Att outsourca arbetsuppgifter som ligger utanför kärnverksamheten har blivit allt mer vanligt. Hur lönsamt det är för ett företag att använda outsourcing är individuellt och beror mycket på verksamheten. Det är både myndigheter och privata företag som outsourcar arbetsuppgifter.

Den senaste tiden har outsourcing blivit väldigt populärt. Outsourcing handlar om att ett företag lägger över delar av sin verksamhet till ett annat företag eller organisation. Det går att outsourca allt från lönehantering till lokalvård. Det går egentligen att outsourca allt som inte tillhör företagets kärnverksamhet. Det är inte bara privata företag som använder sig av outsourcing utan även olika myndigheter som behöver utomstående kompetens som exempelvis IT.

Det finns många fördelar med outsourcing

Den största fördelen med att använda outsourcing är att mer fokus kan läggas på själva kärnverksamheten. Att använda outsourcing kan ur ett kostnadsperspektiv vara en stor fördel. Om kompetensen som behövs inte finns i företaget kan det vara värt att undersöka om det är bättre att outsourca just de delarna. Dessutom kan jobbet bli bättre gjort av ett externt företag med spetskompetens. Att outsourca istället för att anställa kan helt klart vara en fördel. Om uppdragen på företaget varierar kan det vara lättare med outsourcing än att skära upp eller ner på personalstyrkan.

Det är individuellt hur lönsamt outsourcing är

Även om det finns många fördelar är det såklart en kostnad att anlita ett annat företag för olika tjänster. Hur lönsamt outsourcing är beror helt på företaget och vilka tjänster det handlar om. Den nackdelen som finns med outsourcing är att företaget själv inte har fullständig kontroll över det arbete som delegeras. Det är helt enkelt svårt att följa jobbet som utförs av något annat företag i realtid. Det är viktigt att känslig information inte kan läcka ut om ett företag eller myndighet väljer att outsourca uppgifter.

Stäng meny