Att hyra in en föredragshållare för att höja kompetensen på en arbetsplats kan vara både mer tidseffektivt och lönsamt än att åka på olika kurser. Det finns många duktiga föredragshållare i Sverige idag som tjänar stora pengar på att förmedla sina egna unika kunskaper. Resultatet blir ofta att både motivationen och effektiviteten stärks på arbetsplatser.

Alla som är i arbetsför ålder har väl någon gång varit med om att hela arbetsplatsen får tillfälle att åka på kurs? Det kan visserligen vara nog så roligt, men det kanske inte alltid är det mest effektiva sättet att ge en arbetsgrupp nya kunskaper. Föredrag kan handla om allt från patriarkala strukturer till mer handfasta råd om ledarskap och praktiskt arbete. Om din arbetsplats är sugen på att boka föreläsare för att ge bättre tillväxt och motivera medarbetare till bättre prestationer kan det bli en bra investering för verksamheten som helhet. Ett bra ämne för föredrag kan vara det som kretsar kring hur människor fungerar, en kunskap som är till gagn i alla branscher.

Beteendevetare och föredragshållare

En bra talare har en förberedd story och har behärskat sin egen röst. En sådan talare är Lena Skogholm, som årligen håller runt 80 föredrag som bottnar i hjärnforskning, det handlar helt enkelt om hur människor fungerar – kunskaper som kan ha stor praktisk betydelse för hur ni lägger upp arbetsformerna på din arbetsplats. Skogholm använder sig av humor och värme för att presentera insikter som kan hjälpa er med ledarskap, sociala förutsättningar på arbetsplatsen och hur du kan hantera svåra samtal och stress. Bland mycket annat.

Förutom att vara en flitigt anlitad föredragshållare kan Skogholm titulera sig själv som författare. Hennes bok ’Bemötandekoden’ blev när den släpptes snabbt en av de bäst säljande fackböckerna någonsin. Med sin bakgrund i beteendevetenskapen och sina personliga erfarenheter har hon gott om unika perspektiv att erbjuda som går att applicera praktiskt. En nyckelfras som stämmer in väl på hennes synsätt är att ju bättre människokännedom du har, desto bättre förutsättningar att göra ett bra jobb får du både som ledare och medarbetare.

Ett föredrag kan förmedla många matnyttiga kunskaper

Att föredrag ofta fungerar väl för att förmedla kunskaper bekräftas i någon mån av att det finns många föreläsare som lever gott på det. Sen må det vara så att alla inte kan ta samma arvode som Göran Persson, Sveriges före detta statsminister. Det finns hur som helst gott om skäl till att anlita en föredragshållare, både som kompetenshöjning, men också för att höja moralen på arbetsplatsen. Ett föredrag, oavsett ämne, kan i många fall vara ett välbehövt avbrott i vardagsrutinen, vilket i sig kan innebära en boost för dina medarbetare.

Ett föredrag kan leda till:

  • Motiverade medarbetare, vilka presterar bättre vilket är den enskilt största framgångsfaktorn oavsett om ni är verksamma i statlig sektor eller i näringslivet.
  • Mer engagerade chefer med goda ledarskapsförmågor, vilka får mer tillit och större kapacitet att motivera sin arbetsgrupp.
  • Summan av ovanstående punkter blir med största sannolikhet att er verksamhet växer och att ni får en mer ledande position i den bransch ni är verksamma i.
Stäng meny