En viktig del av en god arbetsmiljö där medarbetare trivs är att bli erbjuden utvecklingsmöjligheter. Det ska inte vara tvingande för alla, men att tydligt se att det finns möjligheter för vidareutbildning inom organisationen kan göra underverk för trivseln, arbetsglädjen och lönsamheten. Hjälp medarbetarna att utbilda sig och få spetskompetens som stannar inom företaget.

Ett sätt att erbjuda medarbetare utvecklingsmöjligheter är företagsanpassade utbildningar. Genom företagsanpassade utbildningar med EFL får du specialdesignade och skräddarsydda utbildningar inom flera olika områden, bland annat ledarskap, juridik och ekonomi. Du får också möjlighet att själv pussla ihop kurser inom olika områden så att utbildningen både passar den enskilda medarbetarens intresse och företagets vision.

Varför utbildning nästan alltid är värd det

Möjlighet för medarbetare och chefer att vidareutbilda sig är så klart inte bara en fråga om arbetsmiljön och arbetsmoralen. Det gynnar företaget nästan alltid, oavsett inom vilket område personen i fråga utbildar sig. En aspekt som ofta glöms bort är att företag som uppmuntrar till vidareutbildning, blir mer eftertraktade och attraktiva på arbetsmarknaden.

Ett företag som är bra på att erbjuda utbildningar har inte samma behov att behöva rekrytera exakt rätt person för rätt position. Företaget kan med andra ord i stället anställa en person som visar driv och intresse för att lära sig nya saker inom en annan bransch, och sedan utnyttja sina förvärvade kunskaper till att själv utbilda andra till rätt roll.

”Att ha jobbat inom liknande områden ses fortfarande som givna rekryteringskrav. Men faktum är att det riskerar att superkraften i kompetensöverföring från en bransch till en annan går förlorad.”, skriver tidningen Aktuell Hållbarhet.

I en värld där konkurrensen inom rekrytering är tuffare än någonsin är detta en lösning som kan spara mycket tid och pengar för ditt företag.

Stäng meny