Ibland känner vi att tiden inte räcker till och det kan vara svårt att veta vart det går att fördela resurser på rätt sätt för att undvika att vissa uppgifter missas. Vissa dagar är det pappersarbetet som tar extra lång tid och andra dagar kanske det till och med är din kundhantering. Idag finns det hjälpmedel som effektiviserar ditt företag så att du har med tid över till att få verksamheten att växa. 

Många av de uppgifter som måste genomföras i en verksamhet går att automatisera eller effektivisera med hjälp av IT-lösningar. Det finns administrativa lösningar som hjälper till med exempelvis bokföring, lönehantering och inventarier. Detta underlättar pappersarbetet och gör även att all information är lätt att söka rätt på. Det finns även kundhanteringssystem som hjälper exempelvis en försäljare att ha en bra relation till sina kunder och detta underlättar för säljaren då systemet hjälper denne att ha koll.

När IT-lösningar tas in i verksamheter frigörs tid till att göra annat. Visserligen är pappersarbetet viktigt men det är inte det i sig som får företaget att växa och öka i lönsamhet. IT-lösningarna underlättar det nödvändiga arbetet och lämnar plats för expansioner. 

Det är processerna i företaget som leder verksamheten framåt och skapar lönsamhet och det är därför ytterst viktigt att dessa processer är välmående. En process kan vara hur försäljningen går till, exempelvis hur ni värvar kunder, hanterar kontakten med nuvarande kunder och hur ni kan sälja mer till befintliga kunder. Det kan även vara processer som rör bokföring och administrativt arbete. Om processerna i företaget är effektiva och fungerar som de ska kommer företaget i sin tur vara välmående. 

3 tips för att effektivisera verksamheten

Utöver IT-lösningar går det att effektivisera och göra verksamheten mer lönsam på andra sätt. 

  1. Se över alla processer i företaget. Detta kan låta omfattande, men börja med den viktigaste processen, det vill säga den process där ni drar in era kunder och bemöter dem. Se över prislistor och rutiner kring kundbemötande. Vad får dem att stanna eller lämna i processen? 
  2. Sätt mål! Underskattat steg som alla företag bör fokusera på. Om ni inte sätter mål, hur ska ni då veta vad ni ska arbeta mot? Alla i företaget bör arbeta mot samma mål. Om företaget inte har satt upp några, gör detta direkt.

Involvera hela företaget. Har ni fastnat någonstans och inte vet hur ni ska ta er vidare? Samma några medarbetare från varje avdelning och be om deras åsikt om hur ni kan ta er vidare. Nya användbara idéer kan komma upp och ni kan ta vara på de resurser ni har.

Stäng meny